We willen toch allemaal een
betere/gezonde leefomgeving?

Daarom keurde de Vlaamse regering in 2018 het Actieplan asbestafbouw goed dat ervoor moet zorgen dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig is. Het plan is opgebouwd rond 2 peilers: asbestinventarisatie en asbestverwijdering, en bevat verschillende maatregelen om risicovolle asbesttoepassingen versneld uit onze gebouwen te verwijderen. Enkel asbesttoepassingen in goede staat mogen nog aanwezig zijn in onze leefomgeving. Al het risicovolle asbest moet op een veilige manier weggenomen en opgeborgen worden.

Sfeerbeeld Huispunt | Jouw partner voor asbestattesten, asbestinventarisatie & asbestsloopopvolging

Samen op weg naar een asbestvrije omgeving!

Recent onderzoek toont aan dat alleen al de aanwezigheid van hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest in een gebouw een gevaar kan vormen voor het leefmilieu. Dat komt omdat het bindmiddel (vb cement) dat de schadelijke asbestvezels insluit door veroudering en verwering alsmaar zwakker wordt. Daardoor komen de asbestvezels bloot te liggen en kunnen ze in de omgeving terechtkomen. Hoe slechter de toestand van een asbesttoepassing, hoe moeilijker het wordt om ze veilig te beheren en te ontmantelen. Bovendien lopen ook de maatschappelijke kosten steeds meer op, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid of voor de bouw- en recyclagesector.

Sfeerbeeld Huispunt

Asbest en sloop

Sloopt u een woning of een andere constructie die voor 2001 werd gebouwd, dan kunt u op asbest stoten. Als bouwheer of aannemer moet u voor en tijdens de sloop de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. U moet onder meer een asbestinventaris (laten) opmaken.

Sfeerbeeld Huispunt

Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Gaat u een gebouw of woning, gebouwd voor 2001 slopen of renoveren? Dan is de kans groot dat u tijdens de werken op materialen met asbest zal stuiten. Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. De Vlaamse overheid biedt daarom maatregelen aan om particulieren, ondernemingen, lokale besturen, en verschillende andere specifieke doelgroepen te ondersteunen.

Sfeerbeeld Huispunt

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventaris is een document dat de asbestmaterialen in een gebouw of werkzone beschrijft. Het wordt altijd opgesteld na een inspectie ter plaatse. In heel België zijn werkgevers al verplicht om over een asbestinventaris te beschikken. In Vlaanderen zal in de toekomst een asbestattest voor alle gebouweigenaars verplicht worden.

Sfeerbeeld Huispunt