Veelgestelde vragen
Waarover heeft u een vraag?

Hoe verloopt een asbestkeuring?

Het begint met het boeken van een afspraak. Dit kan telefonisch of online. Onzekeurder komt bij u langs en overloopt samen met u alle nodige documenten. Daarna volgt de inspectie, waarbij onze deskundige uitzoekt waar er zich eventueel asbesthoudende materialen bevinden. Het huisbezoek wordt afgerond, en het asbestattest wordt later vervolgens door de deskundige opgemaakt en nadien aan u bezorgd.

Heeft het asbestattest een vervaldatum?

De standaard geldigheid van een asbestattest is 10 jaar. Als er Bij asbesthoudende materialen met een hoog risico is de geldigheidstermijn beperkt tot 5 jaar.

Heeft u ook een asbestattest nodig bij overdracht door een schenking?

Ja, het is verplicht om een attest te hebben bij een overdracht onder levenden.

Hieronder verstaan we:
• recht van vruchtgebruik
• erfpacht
• opstalrecht
• zakelijk recht van gebruik.

Opgelet! Een erfenis valt hier niet onder.

Kan ik ook staalnames laten doen van één bepaald onderdeel van mijn woning?

Dat kan. Wij komen graag ter plaatse voor een staalafname als u wenst te weten of er asbest aanwezig is in bepaalde delen van uw woning.

Hoe lang bedragen de wachttijden?

Door ons groot aantal keurders kunnen wij onmiddellijk inplannen. Wij dienen enkel 24 uur vooraf onze afspraken door te geven aan COPRO (= een onpartijdige instelling voor de controle en certificatie).

Welke documenten zijn er nodig om een attest aan te vragen?

Indien u akkoord bent om het attest door ons te laten opmaken dan sturen wij u per mail een opdrachtformulier dat wij ingevuld en ondertekend terug moeten ontvangen.

Hoe lang moet ik wachten op mijn attest?

Na het plaatsbezoek hebben wij binnen de 5 werkdagen het attest voor u klaar.

Heb je nog vragen of informatie nodig?

Asbest
attest

Door het opmaken van een asbestattest wordt de aanwezigheid van asbest in een gebouw of woning gespecifieerd, waardoor de nodige maatregelen kunnen getroffen worden om de gezondheid van de bewoners of gebruikers te beschermen.

Asbest
inventaris

Als werkgever moet u de nodige stappen ondernemen om de aanwezigheid van asbest in uw gebouw in kaart te brengen en uw werknemers te beschermen tegen de risico’s van asbestblootstelling. Een asbestinventaris is daarbij een onmisbaar instrument.

Asbest
sloopopvolging

Een sloopopvolgingsplan is een dossier dat opgesteld wordt voordat een gebouw of constructie gesloopt wordt. Het plan beschrijft hoe het sloopproces zal verlopen en welke maatregelen er genomen moeten worden om de sloop op een veilige en milieuvriendelijke manier te laten verlopen.

Icoon Usp

Premium B2B aanbod

• Commercieel correcte prijszetting
• Snelle, professionele aanpak
• Full service pakket (AIA / EPC / KEI)

Icoon Usp

Klantenservice

• Commercieel correcte prijszetting
• Snelle, professionele aanpak
• Full service pakket (AIA / EPC / KEI)

Icoon Usp

Projectplanning

• Correcte doorlichting door de asbestinspecteurs
• Opstellen plan van aanpak.
• Vooronderzoek gebouw.
• Grondige analyse en zorgvuldige rapportering
• Definiëren van vervolgstappen.

Icoon Usp

Actief in gans Vlaanderen

Door onze uitgebreide equipe van keurders in gans Vlaanderen, is vormt afstand voor ons Huispunt geen probleem.

Waarom kiezen voor Huispunt?

Sfeerbeeld Huispunt Icoon uitroepteken