06/02/2024

OVAM asbest: attesten en inventarissen via Huispunt

Asbesthoudende materialen kunnen een groot risico vormen voor de gezondheid. Daarom heeft de Vlaamse overheid een plan laten opmaken om een asbestveilig Vlaanderen te creëren. Daa... Lees meer

Wat is OVAM?

OVAM staat voor de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Zij hebben heel wat taken: van het komaf maken met zwerfvuil tot regelmatige bodemonderzoeken, en van mensen helpen sorteren tot veilig asbest verwijderen.

Wanneer gebouwonderdelen asbest bevatten mogen die namelijk niet zomaar op de stapel sloopafval terechtkomen. Asbestverwijdering moet gebeuren op een veilige en correcte manier, zodat de mensen die ermee in aanraking komen er geen nefaste gevolgen van ondervinden. Daarom heeft de overheid enkele nieuwe verplichtingen geïntroduceerd: het asbestattest en de asbestinventarisatie.

 

Regels van OVAM rond asbest

Voor de eigenaars van gebouwen en voor werkgevers zijn er bepaalde verplichtingen om ervoor te zorgen dat niemand in contact komt met gevaarlijke asbesttoepassingen. We vertellen je graag wat ze inhouden en voor wie ze een verplichting vormen. Voor de verwijdering van asbest kan je een beroep doen op een subsidie.

 

Asbestattest

Vanaf 2022 is een asbestattest verplicht voor de eigenaars van gebouwen gebouwd voor 2001 wanneer deze op de markt komen. Het attest bevat informatie over eventuele aanwezige asbesttoepassingen in het gebouw en hoe ze op een veilige manier verwijderd kunnen worden.

De attesten worden opgemaakt door OVAM, maar dat gebeurt op basis van de gegevens die een gecertificeerd asbestdeskundige komt verzamelen. Een deskundige vind je bij Huispunt. Onze experts verzamelen de juiste gegevens aan de hand van een inventarisatie en sturen alles door naar de centrale databank van OVAM. Dankzij Huispunt beschik je al binnen 5 werkdagen over een geldig asbestattest!

 

Asbestinventaris

Een asbestinventaris is sinds 2023 verplicht voor alle werkgevers, ongeacht het bouwjaar van jouw gebouw. Hierbij wordt er een inventaris opgemaakt van het asbesthoudend materiaal in jouw gebouw door een gecertificeerd asbestdeskundige, zoals de experten van Huispunt.

Er wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest, zowel in rechtstreeks waarneembare materialen als in ingesloten materialen. De inventaris bevat ook een risicobeheersmaatregelplan, zodat je weet of alles zich nog in goede staat bevindt en hoe je de toepassingen op een correcte manier kan laten verwijderen. De inventaris moet beschikbaar gesteld worden voor de werknemers van jouw bedrijf, zodat ze hun eigen gezondheidsrisico’s correct kunnen inschatten.

Huispunt: jouw gecertificeerde asbestdeskundige

Huispunt is de perfecte partner in jouw strijd tegen asbest! Wij bieden een full service pakket (AIA / EPC / KEI) aan voor bedrijven aan een correcte prijs. Onze experten werken snel, maar leveren toch zeer kwalitatief werk af. Bovendien zijn we dankzij ons uitgebreid netwerk van werknemers overal in Vlaanderen makkelijk te bereiken. Heb jij ons nodig? Huispunt is altijd in de buurt!

Vertrouw op Huispunt voor jouw asbestattest of -inventaris!

Heb je nog een asbestattest of asbestinventaris nodig? Huispunt kan je helpen! Maak snel een afspraak. Heb je nog vragen over onze diensten of onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag.