06/02/2024

Is een asbestinventarisatie verplicht voor jouw bedrijf? Huispunt legt het uit!

Dat asbestvezels schadelijk zijn voor de gezondheid weet iedereen. Vooral bij niet-hechtgebonden asbesttoepassingen, waarbij de vezels makkelijk vrij kunnen komen, is er een groot ... Lees meer

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventarisatie bestaat uit een onderzoek om te controleren of er in jouw gebouw asbest aanwezig is. Mogelijk asbesthoudende materialen worden onderzocht door een gecertificeerd asbestdeskundige, zowel met een visuele inspectie als met een staalafname.
Het is daarbij zeker belangrijk om te bekijken of het gaat om hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen, aangezien die laatste makkelijker vezels loslaten en dus nog gevaarlijker zijn voor de gezondheid van jouw werknemers. Een asbestinventaris opstellen laat je beter over aan de experts van Huispunt!

 

Verplicht voor bedrijven

Een asbestinventaris is altijd verplicht voor alle gebouwen waar werknemers tewerkgesteld zijn ongeacht het bouwjaar. Dit is al zo sinds 1995 en is een verplichting opgelegd door de Federale Overheid, Codex Welzijn op het werk. Deze inventaris moet ook ieder jaar verplicht geüpdatet worden.
Wanneer een asbestinventaris opgemaakt wordt bevat die steevast ook een risico-beheersmaatregelplan met adviezen over hoe de aanwezigheid van asbesthoudende materialen opgelost kan worden. Een bedrijf dat personeel tewerkstelt moet de inventaris bovendien altijd beschikbaar maken voor alle werknemers, zodat zij op de hoogte zijn van een eventueel risico voor hun gezondheid.

 

Voordelen van een asbestinventaris

Naast het feit dat het asbestinventaris verplicht is, biedt een asbestinventaris ook bepaalde voordelen.
Zo kan je tonen dat je geeft om jouw werknemers. Je verlaagt het risico op blootstelling aan asbest voor jouw werknemers en externen. Ook is een asbestinventaris belangrijk bij verbouwings- of onderhoudswerken, omdat de asbesthoudende materialen alleen behandeld mogen worden door erkende asbestverwijderaars. Deze asbestverwijderaars zullen een kopie nodig hebben van de asbestinventaris om de werken correct uit te voeren.

Welke stappen overlopen we?

Een asbestinventaris opmaken is niet simpel en kan alleen maar uitgevoerd worden door asbestdeskundigen zoals de mensen van Huispunt. Dit zijn de stappen die we samen zullen doorlopen:

  1. Eerst bekijken we de voorgeschiedenis van het gebouw: hebben er eerdere verbouwingen plaatsgevonden of is het gebouw nog origineel?
  2. Dan voeren we een visueel onderzoek uit van de hele ruimte en gaan we op zoek naar verdachte materialen.
  3. De derde stap is om verdachte materialen te laten analyseren door een gecertificeerd laboratorium.
  4. Daarna bepalen we de prioriteiten voor de aanpak van het asbesthoudend materiaal: we bepalen dit op basis van het soort asbest, de externe beïnvloeding, de oppervlaktetoestand en -structuur, de exacte locatie van het asbest en de intensiteit van het gebruik van de ruimte.
  5. Op basis van stap vier stellen we beheersmaatregelen op en doen we concrete voorstellen voor de verdere behandeling van de asbesthoudende materialen.
  6. Ten slotte gieten we al onze bevindingen in een officieel rapport met toepassingen en beheersmaatregelen.

 

Niet-destructieve asbestinventarisatie of destructieve asbestinventaris?

Er bestaan twee soorten inventarissen: een niet-destructieve asbestinventaris en destructieve inventarisatie. Een niet-destructieve inventaris bevat een lijst van al het asbesthoudend materiaal in het gebouw. Dat is ook het geval bij een destructieve inventaris, alleen gaat het daarbij om een inventaris die wordt opgemaakt omdat er renovaties of sloopwerken zullen worden uitgevoerd.

 

(Gedeeltelijke) sloop gepland? Sloopopvolgingsplan!

Heb jij een destructieve inventaris nodig omdat je binnenkort een gebouw gaat slopen? Dan is een goede asbestsloopopvolging noodzakelijk. Samen met een expert van Huispunt kan je een plan opstellen, zodat de materialen die asbest bevatten tijdens de sloop op de juiste manier verwijderd kunnen worden.
Een deskundige van Huispunt kan met zekerheid bepalen of en waar er zich asbest bevindt in het gebouw, zodat het materiaal door specialisten op de juiste manier verwijderd kan worden. Wij blijven beschikbaar voor inspectie en begeleiding door het hele proces. Bovendien bezorgen we je op het einde van de sloop een eindrapportage aan waarin beschreven staat dat de sloop op een veilige manier verlopen is.

Vertrouw op Huispunt voor een fantastische B2B-service

Huispunt is dé perfecte partner tegen asbest voor elk bedrijf, klein of groot. Wij bieden een full service pakket (AIA / EPC / KEI) voor een correcte prijs. Je mag er zeker van zijn dat wij een kwalitatieve service bieden dankzij onze professioneel opgeleide deskundigen en onze persoonlijke aanpak.
Bovendien is ons team verspreid over heel Vlaanderen, waardoor afstand voor ons geen probleem vormt. Waar je ons ook nodig hebt, Huispunt is altijd in de buurt!

 

Maak een afspraak bij Huispunt!

Heb jij een asbestinventaris nodig voor jouw bedrijf? Maak snel een afspraak bij Huispunt! Heb je nog vragen over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op! We helpen je graag verder.