19/01/2024

Asbestvezels: risico’s, gezondheidseffecten en wetsvoorschriften

Asbestvezels zijn bekend om hun schadelijke effecten op de gezondheid. Om die reden moet de blootstelling aan asbesthoudend materiaal vermeden worden. Wat maakt asbest zo gevaarlij... Lees meer

Wat zijn asbestvezels?

Asbestvezels zijn natuurlijke mineralen die bestaan uit fijne, vezelachtige structuren. Ze werden vroeger veel gebruikt vanwege hun unieke eigenschappen zoals hittebestendigheid en sterkte. Er zijn verschillende soorten asbestvezels, waaronder chrysotiel (wit asbest), amosiet (bruin asbest) en crocidoliet (blauw asbest).

 

Soorten asbest

Er zijn verschillende soorten asbestvezels die in verschillende materialen kunnen voorkomen. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze verschillende soorten asbest om de mogelijke risico’s te begrijpen.

 

Niet-hechtgebonden asbest

Niet-hechtgebonden asbest, ook wel bekend als losgebonden asbest of los asbest, verwijst naar asbesthoudende materialen die gemakkelijk kunnen worden verpulverd tot stof. Deze materialen zijn vaak los van structuur en bevatten een hoog gehalte aan losse asbestvezels.

Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest zijn asbestisolatieplaten en spuitasbest. Het bijzondere aan niet-hechtgebonden asbest is dat de vezels vrij kunnen komen. Wanneer asbestvezels vrijkomen, kunnen deze zich snel in de lucht verspreiden. Hierdoor neemt het risico op blootstelling en inademing toe. Deze vorm van asbest is zeer gevaarlijk en vereist professionele verwijdering.

 

Hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbest is daarentegen gebonden aan andere materialen, bijvoorbeeld cement, en is minder gemakkelijk te breken of te verpulveren. De vezels zijn stevig vastgehecht aan het dragermateriaal en vormen daardoor minder snel een risico voor blootstelling.
Voorbeelden van hechtgebonden asbest zijn asbestcementproducten zoals golfplaten, leidingen en gevelbekleding. Zolang asbest gebonden aan deze materialen niet wordt bewerkt of beschadigd, vormen de asbestvezels een lager risico op blootstelling aan asbestvezels. Het is echter nog steeds belangrijk om regelmatig inspecties uit te voeren en indien nodig professionele maatregelen te nemen.

Of het nu gaat om hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest, het is altijd raadzaam om voorzichtig te zijn en professionele hulp in te schakelen wanneer je met asbesthoudende materialen omgaat. Het is van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van jou en anderen om je heen om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.

 

Huispunt: jouw partner in asbestgerelateerde vragen!

Denk je dat er sprake is van asbesthoudend materiaal in jouw gebouw? Of werd er tijdens de sloopwerken veel asbesthoudend afval achtergelaten? Neem contact op met Huispunt: wij kunnen in no time een asbestinventaris verrichten zodat je weet welke maatregelen te nemen. De gezondheid van jouw medewerkers of familieleden is onze topprioriteit!

Gezondheidsrisico’s

De chemische samenstelling van asbest maakt dat asbestvezels vele risico’s met zich meebrengen. De blootstelling aan asbest veroorzaakt dan ook verschillende gezondheidsproblemen. Het inademen van losse asbestvezels moet daarom worden vermeden.
Als je asbestvezels inademt, kunnen ze diep doordringen in de longen en daar littekenweefsel veroorzaken. Dit kan uiteindelijk leiden tot aandoeningen zoals asbestose, een chronische longziekte, en longkanker. Er is ook een verband aangetoond tussen asbestvezels en andere vormen van kanker zoals mesothelioom (een zeldzame vorm van kanker die voorkomt in het borstvlies, buikvlies of hartzakje). Het is van vitaal belang om blootstelling aan asbestvezels te vermijden om deze gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

 

Wetgeving en regelgeving met betrekking tot asbesthoudende producten

In België zijn er wetten en regels opgesteld om de blootstelling aan asbestvezels te beperken en de veiligheid van werknemers en bewoners te waarborgen. Eigenaars van vastgoed en werkgevers hebben de verplichting om een inventaris van asbesthoudende materialen te hebben en deze regelmatig te laten controleren. Daarnaast zijn er certificaten en attesten vereist bij de verwijdering en verwerking van asbestvezels.

 

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is een document dat de aanwezigheid of afwezigheid van asbestvezels bevestigt in een specifiek gebouw of een specifieke ruimte.

Het asbestattest moet worden opgesteld door een erkend asbestdeskundige, die een grondige inspectie van het gebouw uitvoert om eventuele asbestbronnen te identificeren.

 

Wanneer is een asbestattest verplicht?

In België is het verplicht om als verkoper over een geldig asbestattest te beschikken bij de verkoop van een gebouw dat dateert van vóór 2001. Dit attest is bedoeld om potentiële kopers te informeren over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het gebouw.

Het is essentieel om het asbestattest tijdig aan te vragen, aangezien het een verplicht document is dat bij de notariële akte moet worden gevoegd. Met een asbestattest zorg je ervoor dat een potentiële koper bij de verkoop van een gebouw op de hoogte is van de aanwezigheid van asbestvezels en dat er passende maatregelen kunnen worden genomen.

Asbestattest nodig? Kies voor Huispunt!

Heb je een asbestattest nodig? Neem contact op met Huispunt: binnen vijf werkdagen na de inspectie leveren we het asbestattest voor jouw gebouw af!

 

Wat houdt asbestinventarisatie in?

Eigenaars en werkgevers hebben in bepaalde gevallen de verantwoordelijkheid om een asbestinventaris te laten opstellen voor hun gebouwen. Deze inventaris omvat een grondige inspectie van het pand om asbesthoudende materialen te identificeren. Dit moet worden uitgevoerd door een erkend asbestdeskundige zoals de medewerkers van Huispunt. De inventarisatie houdt rekening met verschillende aspecten zoals de locatie van de materialen, hun conditie en de risico’s die ze met zich meebrengen.
De asbestinventaris vormt de basis voor het beheer van asbesthoudende materialen in het gebouw. Het identificeert de aanwezigheid van asbestvezels en biedt richtlijnen voor het veilig omgaan met deze materialen. Op basis van de inventarisatie kunnen maatregelen worden genomen zoals het markeren, verwijderen of inperken van de asbesthoudende materialen om de blootstelling te beperken.

Asbestvezels vormen een serieus gezondheidsrisico en het is belangrijk om je bewust te zijn van de gevaren die ze met zich meebrengen. Als je vermoedt dat er asbestvezels in je huis of werkplek aanwezig zijn, is het van cruciaal belang om professionele hulp in te schakelen voor een veilige verwijdering ervan. Neem altijd de nodige voorzorgsmaatregelen en raadpleeg een expert als je vragen of zorgen hebt over asbestvezels.

 

Denk je dat er asbesthoudende materialen in je gebouw zitten? Neem contact op met Huispunt voor asbestinventarisatie!

Ontdek en beheer de verborgen gevaren van asbest in jouw gebouw met de professionele asbestinventaris van Huispunt! Onze ervaren deskundigen inspecteren grondig jouw woning om alle asbesthoudende materialen te identificeren en een gedetailleerd rapport op te stellen.

Met onze asbestinventaris ben je verzekerd van een veilige en gezonde leefomgeving, terwijl je ook voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Wacht niet langer en neem vandaag nog contact op met Huispunt voor een professionele asbestinventaris!