06/02/2024

Asbestinventaris verplichting

Een asbestinventaris is een cruciale maatregel om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren en de veiligheid op de werkplek te waarborgen. Wat houdt deze verplichting nu j... Lees meer

Wat is asbest?

Asbest is de algemene naam voor een groep natuurlijke mineralen die uit microscopisch kleine vezels bestaan. Deze mineralen zijn bekend vanwege hun hittebestendige en isolerende eigenschappen, en ze werden vaak in het verleden gebruikt in de bouwindustrie.

 

Het probleem met asbest is dat het bij inademing gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Wanneer asbestvezels worden ingeademd, kunnen ze diep in de longen doordringen en leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longkanker, asbestose en mesothelioom. Vanwege deze gezondheidsrisico’s is het gebruik van asbest in veel landen sterk gereguleerd of verboden. Hierdoor is het belangrijk om te weten of er in een gebouw asbest aanwezig is of niet.

 

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventaris is een document of rapport dat informatie bevat over de aanwezigheid, locatie en toestand van asbesthoudende materialen in een bedrijfsgebouw.

Het doel van een asbestinventaris is om de werknemers te informeren over of en waar asbest zich bevindt in een gebouw, welk type asbest aanwezig is en de algemene toestand van deze materialen. Een asbestinventaris kan worden opgesteld op basis van zowel destructieve als niet-destructieve inspectiemethoden, afhankelijk van de vereisten en doelstellingen van het project.

Volgens de Codex Welzijn op het werk is het voor elke werkgever verplicht om over een asbestinventaris te beschikken, ongeacht het bouwjaar. De wetgeving hieromtrent werd voor het laatst geüpdatet op 09/03/2023.

Het risico-beheersmaatregelplan bevat dwingende adviezen om de omgeving af te schermen van asbestblootstelling of omschrijft voorzorgsmaatregelen die resulteren in asbestverwijdering. Deze besluiten zorgen ervoor dat de gezondheid van de werknemers niet wordt aangetast door schadelijke asbestvezels.

 

Destructieve- en niet-destructieve asbestinventaris

Er zijn twee belangrijke benaderingen voor het uitvoeren van een asbestinventaris: destructieve en niet-destructieve inventarisatie.

 

Destructieve asbestinventaris:

Bij een destructieve inventarisatie worden fysieke monsters van verdachte materialen genomen. Dit kan inhouden dat delen van materialen worden verwijderd om te analyseren of deze asbestvezels bevatten. Destructieve inventarisatie kan meer gedetailleerde en nauwkeurige informatie opleveren over de aanwezigheid van asbest en het type asbest dat in materialen wordt aangetroffen. Het nadeel is dat deze aanpak schade kan toebrengen aan gebouwen of structuren en extra kosten met zich meebrengt voor het herstellen van de verwijderde materialen.

 

Niet-destructieve inventaris:

Bij een niet-destructieve inventarisatie worden geen fysieke monsters genomen en wordt er geen schade aan materialen veroorzaakt. In plaats daarvan wordt visuele inspectie en documentatie gebruikt om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen te identificeren.

 

Niet-destructieve inventarisatie is over het algemeen sneller en kostenefficiënter dan destructieve inventarisatie, maar het kan minder gedetailleerde informatie opleveren. Het is belangrijk op te merken dat bij een niet-destructieve inventarisatie bepaalde materialen als verdacht worden beschouwd en verder onderzoek vereisen om de aanwezigheid van asbest definitief vast te stellen.

 

Beide benaderingen hebben hun plaats en kunnen worden gebruikt afhankelijk van de specifieke behoeften en omstandigheden van een asbestinventarisatieproject. De keuze tussen destructieve en niet-destructieve inventarisatie hangt af van factoren zoals de doelstellingen van het project, de kosten, de toegankelijkheid van materialen en de benodigde nauwkeurigheid van de informatie.

 

Waarom is een asbestinventarisatie nodig?

Een asbestinventarisatie is belangrijk omdat asbestvezels gevaarlijk kunnen zijn wanneer ze worden ingeademd en ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken voor de medewerkers. Door te weten waar asbest zich bevindt, kun je proactieve maatregelen nemen om blootstelling te voorkomen.

 

Asbestinventaris nodig voor jouw gebouw of bedrijf?

Als je een asbestinventarisatie wil laten uitvoeren, dien je een erkende asbestdeskundige in te schakelen. De Huispunt-deskundige zal jouw gebouw grondig inspecteren op de eventueel aanwezige asbest en een inventaris maken van alle materialen die asbest bevatten.

 

Het is belangrijk om te weten dat een asbestinventaris verplicht is voor gebouwen waarin gewerkt wordt door mensen in loondienst.

 

Een asbestinventaris is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van de mensen die in het gebouw werken of wonen. Het kan ook juridische gevolgen hebben als asbest niet op de juiste manier wordt behandeld. Doe daarom een beroep op Huispunt om je gebouw door een erkende asbestdeskundige te laten inspecteren die een sluitende inventaris voor jou zal opmaken.

Wie mag een asbestinventaris opstellen?

Een asbestinventaris moet worden opgesteld door een erkend en gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Deze professionals hebben de kennis en ervaring om een grondige inventarisatie uit te voeren.

 

Hoe vaak moet een asbestinventaris opgemaakt worden?

In de meeste gevallen is een asbestinventarisatie een jaarlijkse verplichting. Echter, als er tussentijds verbouwingen of wijzigingen aan het gebouw plaatsvinden, kan het nodig zijn om een nieuwe inventarisatie uit te voeren.

 

Asbestbeleid in België

Het Belgische asbestbeleid legt de verantwoordelijkheid voor asbestinventarisaties bij de werkgever.

Het is van essentieel belang om op de hoogte te blijven van het actuele asbestbeleid in België en de nodige stappen te ondernemen als je asbest vermoedt in jouw bedrijf. Het negeren van deze regelgeving kan niet alleen leiden tot gezondheidsproblemen, maar ook tot juridische consequenties. Je kunt contact opnemen met lokale autoriteiten of gespecialiseerde asbestprofessionals zoals Huispunt voor advies en hulp bij het omgaan met asbest in je huis.

 

Wat gebeurt er als asbest wordt aangetroffen in mijn bedrijf?

Als asbest wordt aangetroffen, moet je de nodige maatregelen nemen om de blootstelling te minimaliseren en soms de verwijdering van asbesthoudende materialen te regelen. Het is belangrijk om te voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot asbestverwijdering.

Al met al is de asbestinventaris verplichting een belangrijke stap in het beschermen van de gezondheid en veiligheid van mensen tegen de gevaren van asbest. Door te begrijpen wanneer en waarom een asbestinventarisatie nodig is, kun je ervoor zorgen dat jouw bedrijfspand veilig is voor werknemers.

Asbestverwijdering en -beheer

Indien bepaalde materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, moet er beslist worden of het verdacht materiaal verwijderd dient te worden. Dit proces moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals om de veiligheid te waarborgen. Er zijn ook methoden voor het veilig beheer van asbesthoudende materialen als verwijdering niet direct nodig is.

 

Hoe gaan wij bij Huispunt te werk?

De gecertifieerde ADI’s – asbestdeskundigen-inventarisatie – van Huispunt genoten allemaal een intensieve opleiding. Bij hun inspecties en inventarisaties volgen ze strikt het inspectieprotocol van de OVAM en onze beroepsfederatie. We investeren continu in de aanwerving van asbestinspecteurs. Zo kunnen we u een uitmuntende, snelle service garanderen.

Een professionele aanpak en vakkennis staan bij Huispunt voorop. Al onze keurders hebben een intensieve opleiding genoten. Ze scholen zich ook voortdurend bij, om hun kennis van de wettelijke aspecten up-to-date te houden. Meer weten over de werkwijze van Huispunt? Dan kan je er hier meer over lezen.

 

Waarom kiezen voor Huispunt?

Wij bieden onze klanten een persoonlijke, uitmuntende all-round service. Huispunt is de specialist bij uitstek in het opstellen van asbestattesten, asbestinventarisatie en asbestsloopopvolging. Maar uiteraard bent u bij Huispunt ook aan het beste adres voor KEI attesten, EPC attesten, erkende schattingen, etc.

 

Huispunt is actief in heel Vlaanderen

Wij hebben ADI’s (asbestdeskundigen-inventarisatie) in gans Vlaanderen. Voor Huispunt is dan ook geen enkele afstand te ver. Wij zijn actief van West-Vlaanderen tot Limburg, met ADI’s in elke regio. Zo kunnen we iedere klant snel en degelijk van dienst zijn.

Neem contact met ons op of vraag een offerte aan en wij helpen jou graag verder. Neem ook zeker een kijkje bij de mogelijke premies die in België worden aangeboden voor het verwijderen van asbest.