06/02/2024

Asbestinventaris: prijs op maat berekend

Heb je een vermoeden dat er asbestverdachte materialen in je bedrijfsgebouw aanwezig zijn? Dan is het hoog tijd om een gecertificeerde asbestdeskundige in te schakelen! Natuurlijk ... Lees meer

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventaris is een document dat aantoont of een bedrijfsgebouw asbest bevat en welke maatregelen er kunnen worden genomen om de blootstelling aan asbest te beperken.
Als je een gebouw hebt dat voor 2001 is gebouwd, is de kans reëel dat je asbesthoudende materialen vindt. Het is belangrijk om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen en mogelijke gezondheidsrisico’s te beheersen.

 

Wat maakt asbest zo gevaarlijk?

Het gevaarlijke aan asbest is dat het zeer kleine vezels bevat. Wanneer deze asbestvezels vrijkomen wanneer je bijvoorbeeld asbesthoudende materialen afbreekt, kunnen ze bij inademing in je longen terechtkomen en daar langdurige schade veroorzaken.
Zodra asbestvezels ingeademd zijn, kunnen ze niet afgebroken of verwijderd worden door het lichaam. Dit kan leiden tot verschillende longziekten zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Daarom is het uitermate belangrijk om de aanwezigheid van asbest te identificeren en veilig te verwijderen, zowel in de private als in openbare gebouwen.

 

Wat is het verschil tussen een asbestinventaris en een asbestattest?

Een asbestinventaris en een asbestattest zijn beide gericht op de identificatie van asbest, maar ze hebben verschillende doelen. Een asbestinventaris is een gedetailleerd rapport dat aantoont waar asbest zich in het gebouw bevindt en bedoeld voor een bedrijf die werknemers tewerkstelt, terwijl een asbestattest aantoont dat een gebouw veilig is van asbest volgens de normen van de overheid en een verkoper van een gebouw moet voorleggen.

 

Wanneer is een asbestattest verplicht?

In Vlaanderen is een asbestattest vereist wanneer je een gebouw dat voor 2001 gebouwd is, wil verkopen. De aanwezigheid van asbest moet door een gecertificeerde professional worden gecontroleerd en het attest moet aan de koper worden verstrekt voordat de verkoop kan plaatsvinden.
Het asbestattest is bedoeld om de koper te informeren over de aanwezigheid en locatie van asbest in het pand. Hiermee kan de koper een weloverwogen beslissing nemen en eventueel maatregelen nemen om het asbest veilig te laten verwijderen.

 

Voor een asbestattest moet je bij Huispunt zijn!

Hoewel het asbestattest in de eerste plaats is bedoeld voor de verkoop van onroerend goed, is het ook een nuttig document voor huiseigenaren, bouwbedrijven en anderen die mogelijk met asbest in aanraking kunnen komen. Het helpt bij het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen om de blootstelling aan asbest te beperken.
Wist je dat we bij Huispunt een asbestattest kunnen uitreiken in maar vijf werkdagen na de inspectie? Neem contact op voor meer info!

Hoe wordt de prijs van een asbestinventaris bepaald?

De prijs van een asbestinventaris varieert afhankelijk van verschillende factoren zoals de grootte van het pand, de complexiteit van de inspectie en de vereisten van de rapportage. Het is belangrijk om deze factoren in overweging te nemen bij het budgetteren voor een asbestinventaris. Dit kan dus erg uiteenlopend zijn. Neem contact met ons op voor een prijsofferte.

 

Kan je zelf een asbestinventarisatie uitvoeren?

Hoewel het technisch mogelijk is om zelf een asbestinventarisatie uit te voeren, wordt dit sterk afgeraden. Asbest kan zeer gevaarlijk zijn als het verkeerd wordt behandeld. Wanneer verdacht materiaal verwijderd wordt in het kader van renovatie- of sloopwerkzaamheden, is het dus best om een professional in te schakelen die weet hoe hij op een veilige manier met asbest moet omgaan.
Na verloop van de asbestinventarisatie kan alleen een gecertificeerd asbestdeskundige een asbestinventaris opmaken. Een asbestinventaris die je zelf opstelt heeft dus geen enkele juridische of reglementerende waarde.

 

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie kan op twee manieren plaatsvinden: via een niet-destructieve en een destructieve methode.

 

Niet-destructieve asbestinventarisatie

Bij een niet-destructieve asbestinventarisatie wordt een visuele inspectie uitgevoerd van het pand. Hierbij wordt gezocht naar mogelijke asbesthoudende materialen. Dit omvat het kijken naar bouwmaterialen zoals isolatie, tegels en cement, maar ook naar installaties zoals leidingisolatie of verwarmingsketels. De inspecteur zal ook historische bouwdossiers en bestaande asbestinventarissen raadplegen.
Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft de uitgevoerde visuele inspectie. Voor de meeste gebouwen volstaat een niet-destructieve inventaris. Het voordeel van dit type onderzoek is dat er geen schade aan het gebouw wordt veroorzaakt. Daartegenover staat dat diepzittende materialen (ingesloten asbest) niet kunnen worden onderzocht in het kader van een niet-destructief onderzoek.

 

Destructieve asbestinventarisatie

Bij een destructieve asbestinventarisatie wordt er meer in detail gekeken naar mogelijke asbesthoudende materialen in het gebouw. Dit type asbestinventarisatie is een zwaar destructief onderzoek in die zin dat delen van het pand zoals plafonds, muren, of vloeren beschadigd worden om te kijken of er asbest in het materiaal verwerkt zit.
Destructieve asbestinventarisatie is vaak grondiger dan niet-destructieve inventarisatie, maar het kan meer tijd kosten en mogelijk meer overlast veroorzaken. Daarnaast kan het de kosten van de asbestinventaris verhogen, omdat er na de inventarisatie mogelijk herstelwerkzaamheden nodig zijn.

 

Na het onderzoek wordt er een asbestinventaris opgemaakt, waarin vermeld wordt of er al dan niet asbesthoudende producten werden gevonden en eventuele te nemen maatregelen.

Waarom is een asbestinventaris belangrijk?

Een asbestinventaris is belangrijk om de gezondheidsrisico’s van asbest te kunnen beheren. Asbest kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder asbestose, mesothelioom en andere vormen van kanker. Met een asbestinventaris kan je deze risico’s beheersen en ervoor zorgen dat je gebouw veilig is voor je werknemers.

 

Hoe lang duurt een asbestinventarisatie?

De duur van een asbestinventarisatie varieert afhankelijk van verschillende factoren zoals de grootte van het gebouw en de complexiteit van de inspectie.
Bij Huispunt beschikken we over voldoende ervaring en expertise om zo efficiënt mogelijk aan de slag te gaan.

 

Denk je dat er asbesthoudende materialen in je gebouw zijn? Neem contact op met Huispunt!

Als je een betrouwbare partner zoekt voor jouw asbestaangelegenheden, dan ben je bij Huispunt aan het juiste adres. Met onze uitgebreide kennis en ervaring kunnen we je helpen met alle aspecten van asbestinventarisatie.
Ook voor zaken zoals EPC- of KEI-attesten kan je bij ons terecht. Daarnaast voeren we ook erkende schattingen uit. Als een gedreven “one-stop” servicepunt voor keuringen en attesten voor gebouwen bieden we onze klanten in elke regio van Vlaanderen een persoonlijke, uitmuntende all-round service.