06/02/2024

Asbestattest bij verkoop van onroerend goed: wat zijn de regels?

Wist je dat je bij verkoop van onroerend goed over bepaalde documenten met betrekking tot asbest in het gebouw moet beschikken? Welke documenten dit nu precies zijn, of deze verpli... Lees meer

Wat is asbest en waarom is het gevaarlijk?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat vroeger veel werd gebruikt in bouwmaterialen vanwege zijn sterke en hittebestendige eigenschappen. Het gevaar zit hem in de kleine asbestvezels die kunnen vrijkomen wanneer asbesthoudende materialen worden beschadigd. Deze vezels kunnen, indien ingeademd, ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker en mesothelioom.

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventaris is een gedetailleerd overzicht van alle asbesthoudende materialen in een gebouw. Het helpt bij het identificeren en beheren van asbesthoudende materialen in het gebouw, zodat asbest veilig verwijderd kan worden.
Een asbestinventaris wordt opgemaakt na een uitvoerige inspectie door een gecertificeerde asbestdeskundige. Zo’n inspectie wordt ook wel asbestinventarisatie genoemd en is in sommige gevallen verplicht om uit te voeren. Een asbestinventaris is gericht op ondernemingen met werknemers in dienst. Een particulier moet een asbestattest hebben.

 

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Vanaf 2023 moet de verkoper van een gebouw in Vlaanderen een asbestattest aan de koper afleveren indien het gebouw in kwestie voor 2001 werd gebouwd. Volgens de Vlaamse regering moet de eigenaar verplicht over een geldig asbestattest beschikken om te verzekeren dat de nieuwe eigenaar zich bewust is van eventueel asbest. Zo’n attest bevat informatie over het al dan niet aanwezig zijn van asbest in het pand. Alleen een gecertificeerde asbestdeskundige kan een geldig asbestattest opmaken.
Deze verplichting geldt trouwens alleen voor Vlaamse gebouwen die tegelijkertijd een toegankelijke constructie uitmaken.

 

Wat is het verschil tussen een asbestinventaris en een asbestattest?

Een asbestattest is een officieel document dat aangeeft dat een gebouw asbestvrij is. Een asbestinventaris daarentegen is wat een onderneming met werknemers in orde moet brengen. Dus als particulier dien je over een asbestattest te beschikken.
Wist je dat we bij Huispunt een asbestattest kunnen afleveren in maar vijf werkdagen na de inspectie? Professionele en efficiënte dienstverlening is ons hoofdkenmerk. Dus heb je een asbestattest nodig om je gebouw te kunnen verkopen? Neem dan snel contact op met onze experts!

Wat staat er in een asbestinventaris?

Een asbestinventarisatie rapport geeft een uitgebreid overzicht van de locatie, hoeveelheid, toestand en het soort asbest dat in een gebouw is aangetroffen en dan meer bepaald een gebouw waar een onderneming met werknemers is gehuisvest. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor het beheer en de verwijdering van het asbest.

 

Hoe wordt een asbestinventaris opgesteld?

Een asbestinventaris wordt opgesteld door een erkend asbestdeskundige, die een grondige inspectie van het gebouw uitvoert om asbesthoudende materialen te identificeren. De deskundige neemt vervolgens monsters van verdachte materialen voor laboratoriumanalyse.
Vermoed je dat er asbesthoudende materialen in je gebouw zijn? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Huispunt: onze gecertificeerde asbestdeskundigen zijn actief in elke regio van Vlaanderen en kunnen je snel en professioneel van dienst zijn.

 

Hoe verloopt de procedure bij verkoop van een gebouw?

Bij de verkoop van een gebouw verloopt de inspectie in verschillende stappen.
Allereerst wordt er een erkend asbestdeskundige ingeschakeld die een visuele inspectie van het gebouw uitvoert om mogelijke asbesthoudende materialen te identificeren. De deskundige neemt dan monsters van verdachte materialen en stuurt deze naar een laboratorium voor analyse. Het resultaat van deze analyse bepaalt of er asbest aanwezig is in de monsters.

Indien het gebouw asbestvrij blijkt te zijn, verleent de deskundige een asbestattest waarin verklaard wordt dat in het onroerend goed geen asbest te vinden is.

Niet-destructieve asbestinventaris

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft alleen zichtbare en gemakkelijk toegankelijke delen van het gebouw. De asbestdeskundige voert een visuele inspectie uit en neemt indien nodig monsters van materialen die mogelijk asbest bevatten. Er wordt echter geen schade toegebracht aan het gebouw tijdens dit proces. Dit type inventaris is nuttig om duidelijk zichtbaar asbest te identificeren, maar het kan ingesloten asbest missen dat zich in de structuur van het gebouw bevindt.

 

Destructieve asbestinventaris

Een destructieve asbestinventaris is grondiger dan een niet-destructieve inventaris. Bij deze methode worden ook verborgen delen van het gebouw geïnspecteerd zoals de binnenkant van muren, plafonds en vloeren.
Dit kan leiden tot enige schade aan het gebouw, maar het is een effectievere manier om alle asbest in het gebouw te vinden. Een destructieve asbestinventaris gebeurt vaak voorafgaand aan een renovatie of sloop, waarbij het belangrijk is om alle aanwezige asbest te identificeren om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

 

Welke sancties zijn er verbonden aan het niet naleven van de wetgeving omtrent asbest?

Het niet naleven van de asbestregelgeving kan resulteren in aanzienlijke boetes. Bovendien kan de overheid de verwijdering van asbest afdwingen, waarbij de kosten voor de eigenaar van de toegankelijke constructies zijn.

 

Welke verantwoordelijkheden heb je als verkoper?

Als verkoper ben je verplicht om een volledige en nauwkeurige asbestinventaris te verstrekken. Het is ook jouw verantwoordelijkheid om de koper te informeren over de aanwezigheid van asbest en eventuele verwijderingsplannen. Het achterhouden van informatie over asbest kan leiden tot juridische gevolgen.

Huispunt, jouw one-stop-shop voor allerlei attesten en keuringen

Als je op zoek bent naar een betrouwbare dienstverlener om snel en efficiënt de nodige certificaten te verkrijgen, dan ben je bij Huispunt aan het juiste adres. Wij bieden onze klanten een persoonlijke, uitmuntende all-round service. Ons team heeft een stevige ervaring in de bouwsector en beschikt over een ruime expertise over wat asbestinventarissen en attesten betreft.

We zijn actief in elke regio van Vlaanderen en werken uitsluitend met uitstekend opgeleide en gecertificeerde professionals.

 

Op zoek naar een betrouwbare en snelle asbestdeskundige? Kies voor Huispunt!

Heb je nog vragen omtrent onze diensten? Neem dan contact op met ons team: we helpen je met veel plezier verder! Of wil je meteen een afspraak maken om zo snel mogelijk aan de slag te gaan? Dat kan op onze website!