06/02/2024

Het belang van een asbestattest.

Asbest is een zeer gevaarlijke stof die vroeger veelvuldig gebruikt werd in de bouw. Het is inmiddels bekend dat blootstelling aan asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondhei... Lees meer

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is een document dat aangeeft of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in een gebouw. Bij de verkoop van een gebouw of bij afbraakwerken is een geldig asbestattest verplicht. Het attest wordt opgesteld door een erkende asbest deskundige, die tijdens een asbestinventarisatie het gebouw inspecteert en asbestverdachte materialen analyseert. Een asbestattest is dus het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Lees hier meer over het asbestattest volgens de OVAM. Het attest geeft aan welke gebouwonderdelen asbest bevatten en waar deze zich bevinden. Ook de staat van de asbest wordt beschreven en er wordt meegedeeld hoe je het asbesthoudende materiaal op een veilige en verantwoorde manier kan laten verwijderen. Dit is van groot belang voor de veiligheid van de bewoners of gebruikers van het gebouw.

 

Waarom is een asbestattest zo belangrijk?

De informatie op het asbestattest is van groot belang, omdat blootstelling aan asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Asbestvezels kunnen vrijkomen bij het breken of beschadigen van asbesthoudend materiaal, en deze vezels kunnen worden ingeademd. Bij langdurige blootstelling kan dit leiden tot asbestgerelateerde ziekten, waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom. Een asbestattest is daarom niet alleen belangrijk voor de veiligheid van de bewoners of gebruikers van het gebouw, maar ook voor de mensen die het gebouw moeten onderhouden of bijvoorbeeld verbouwen. Ook is het asbestattest verplicht bij de verkoop van een gebouw met bouwjaar vóór 2001.

 

Hoe wordt een asbestattest verkregen?

Een asbestattest wordt opgesteld door een gecertificeerde asbestdeskundige. De asbest deskundigen van Huispunt genoten allemaal een intensieve opleiding. Hierdoor volgen we bij onze inspecties en asbestinventarisatie strikt het inspectieprotocol van de OVAM en onze beroepsfederatie. Tijdens deze niet-destructieve asbestinventaris wordt het gebouw geïnspecteerd en worden er monsters van verdachte materialen genomen. Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd in een laboratorium. Op basis van de resultaten van de analyse en de inspectie wordt het asbestattest opgesteld.
Het is belangrijk om een erkende asbestdeskundige in te schakelen voor het opstellen van het asbestattest. Dit omdat het verwijderen van asbesthoudende materialen complex en gevaarlijk werk is en dit alleen mag worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Daarom moet de asbestdeskundige beschikken over de juiste kennis en ervaring om het asbestattest op een correcte en veilige manier op te stellen. Ook moet hij in staat zijn om ook ingesloten asbest goed op te sporen.

De inventarisatie gebeurt meestal niet-destructief. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. De deskundige bekijkt dus niet alle details, maar de cruciale plaatsen. Je moet je geen zorgen maken dat er structurele schade aan het gebouw zal ontstaan. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen, tenminste bij een niet-destructieve inventaris. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Wat zijn de gevolgen van een positief asbestattest?

Wanneer er in het gebouw asbesthoudende materialen worden aangetroffen, heeft dit verschillende gevolgen:

  • Gezondheidsrisico’s: bewoners of gebruikers van het gebouw lopen een groot risico op asbestgerelateerde ziekten zoals asbestose, longkanker en mesothelioom.
  • Verwijderen van asbest: dit kan een dure en complexe operatie zijn, die alleen mag worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.
  • Wetgeving: er geldt strikte wetgeving rondom het asbest verwijderen en het beheer hiervan. De eigenaar van het gebouw is verplicht om zich aan deze wetgeving te houden. Het niet naleven van de wetgeving kan leiden tot hoge boetes en strafrechtelijke vervolging.

 

Wat zijn de wettelijke vereisten voor asbestattesten?

Er geldt strikte wetgeving rondom asbestverwijdering en -beheer. De belangrijkste wettelijke vereisten voor asbestattesten zijn:

  • Asbestattest verplicht: volgens de Vlaamse overheid is het verplicht om over een asbestattest te beschikken bij de verkoop van een pand gebouwd voor 2001.
  • Certificering: asbestdeskundigen moeten beschikken over de juiste certificering om een asbestattest te mogen opstellen. Dit zorgt ervoor dat het asbestattest op een correcte en veilige manier wordt opgesteld.

 

Veelgestelde vragen over asbestattesten

Hoe vaak moet een asbestattest worden vernieuwd?

Je hebt een geldig asbestattest nodig voor het verkopen of verbouwen van een gebouw. Het asbest attest heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Dit geldig asbestattest kan verminderd worden tot een duur van 5 jaar indien een hoge concentratie asbestvezels wordt vastgesteld.

 

Zal het asbestattest in de toekomst nog vaker worden ingezet?

Vanaf 2032 moet elk gebouw beschikken over een asbestattest, tenminste wanneer het voor 2001 werd gebouwd. Ook al zijn er geen plannen voor verkoop of verhuur, vanaf 2032 zal het attest verplicht zijn. Twijfel je momenteel nog om een asbestdeskundige in te schakelen? Misschien moet je niet wachten tot in 2032, maar je veiligheid nu al verzekeren. Zeker wanneer je denkt dat je woning in een slechte staat verkeert en je kleine beschadigingen ziet in verdacht materiaal (het dak of de wanden of vloeren beschadigd). De deskundigen inspecteren gebouwen van A tot Z.

 

Kan ik zelf verdachte materialen bemonsteren en laten analyseren?

Nee, het is niet toegestaan om zelf verdachte materialen te bemonsteren en te laten analyseren. Dit mag alleen worden gedaan door een erkende asbestdeskundige.

 

Asbestattest aanvragen

Bij Huispunt werken we zeer nauwgezet om jou een asbestattest te bezorgen binnen de vijf werkdagen na de asbestinventarisatie. Gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie wordt uitgevoerd door onze asbestdeskundigen die allemaal een intensieve opleiding genoten. Hierdoor volgen ze strikt het inspectieprotocol van de OVAM en van onze beroepsfederatie.
Bekijk onze werkwijze hier ook in detail!

 

Meer info? Neem contact op met Huispunt! Of maak direct een afspraak en ontvang binnen vijf werkdagen na de inventarisatie het asbestattest voor jouw gebouw!