06/02/2024

De onmisbare gids voor asbest controle in België

Vermoed je dat er asbesthoudende materialen in je gebouw zitten? Wil je niet dat asbestvezels vrijkomen met gezondheidsrisico’s als gevolg? Of kreeg je ineens te horen dat je als... Lees meer

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomen. Deze mineralen hebben de vorm van vezels die zo fijn zijn dat ze niet met het blote oog te zien zijn.

Asbest is een natuurlijk silicaatmineraal met een vezelachtige structuur. Het is bestand tegen hitte, chemische invloeden en elektriciteit, wat het zeer nuttig maakte in verschillende industrieën.

 

Verschillende soorten asbest

Asbest kan zich op verschillende manieren in materialen bevinden. Op basis hiervan kunnen we asbestproducten grofweg opdelen in twee categorieën: hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest.

 

Hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbest verwijst naar asbestvezels die stevig vastzitten in het materiaal. Dit betekent dat, zolang het materiaal in goede staat is en niet wordt verstoord, de asbestvezels niet vrijkomen in de lucht. Voorbeelden van hechtgebonden asbestproducten zijn asbestcementproducten zoals golfplaten en rioolbuizen.

 

Niet-hechtgebonden asbest

Niet-hechtgebonden asbest aan de andere kant, ook wel ‘losgebonden’ genoemd, verwijst naar materialen waarin asbestvezels niet stevig gebonden zijn. Dit betekent dat ze gemakkelijk in de lucht kunnen vrijkomen, zelfs bij lichte verstoring. Deze vorm van asbest is veel gevaarlijker omdat de kans op inademing van asbestvezels groter is. Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbestproducten zijn spuitasbest, asbestisolatie en asbestkoorden.

 

Asbest controle is in elk geval aanbevolen

Het is belangrijk om te weten dat beide vormen van asbest gezondheidsrisico’s kunnen opleveren, vooral bij het uitvoeren van werken zoals renovatie of sloop. Daarom is het essentieel om een asbest controle te laten uitvoeren door een gecertificeerde professional zoals Huispunt als je vermoedt dat er asbest in je huis aanwezig kan zijn.

Waarom is asbest gevaarlijk voor de gezondheid?

Asbest is gevaarlijk omdat het bij inademing kan leiden tot ernstige longziekten zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Wanneer asbestmaterialen worden verstoord, kunnen ze microscopische vezels in de lucht vrijgeven die gemakkelijk kunnen worden ingeademd.

 

Asbest controle, oftewel asbestattest

Wat houdt een asbestinventaris in?

Een asbestattest is een gedetailleerd rapport dat alle asbestbevattende materialen in een bepaald pand identificeert. Het omvat de locatie, de hoeveelheid, de toestand en het type asbest dat in de materialen aanwezig is.

Hoe verloopt een asbest controle door een gecertificeerde OVAM-asbestdeskundige?

Een asbest controle uitgevoerd door een gecertificeerde OVAM-asbestdeskundige is een grondig en systematisch proces om asbestbevattende materialen in een pand te identificeren en te registreren. Het doel is om mogelijke risico’s van asbest in je huis te beheersen en te minimaliseren.

Er bestaan twee types asbest controle: een niet-destructieve en een destructieve asbestinventarisatie.

 

Niet-destructieve inspectie

Een niet-destructieve asbest controle is eigenlijk een visuele inspectie van alle bereikbare ruimtes in het gebouw. In het kader van dit standaard inspectieprotocol worden er geen fysieke ingrepen gedaan in de structuur van het gebouw om asbest te zoeken. Deze inspectie wordt uitgevoerd met behulp van professionele instrumenten en technieken om asbesthoudende materialen veilig te identificeren. Denk bijvoorbeeld aan de inspectie van vloertegels, dakbedekking, en isolatiematerialen.

Hoewel deze vorm van inventaris minder grondig is dan de destructieve asbestinventarisatie, is het vaak voldoende om een algemeen idee te krijgen van de mogelijke aanwezigheid van asbest in je gebouw.

 

Destructieve asbestinventarisatie

De destructieve asbestinventarisatie omvat daarentegen wel het openbreken van structuren en het nemen van materiaalstalen voor verder onderzoek in een laboratorium. Deze vorm van asbest controle biedt de mogelijkheid om verborgen asbest te vinden dat niet zichtbaar is tijdens een niet-destructieve inspectie. Het is echter ook een ingrijpender en langer proces.

Destructieve asbestinventarisatie wordt meestal gebruikt in situaties waar er een sterk vermoeden bestaat van de aanwezigheid van asbest of wanneer er renovatie- of sloopwerken gepland zijn. Omdat deze methode risico’s met zich mee kan brengen zoals asbestvezels die in de lucht vrijkomen, moet dit altijd worden uitgevoerd door een gecertificeerde OVAM-asbestdeskundige.

Wist je dat de gecertificeerde asbestdeskundigen van Huispunt werkzaam zijn in elke regio van België? Wij werken professioneel én efficiënt: neem vandaag nog contact op om zo snel mogelijk een asbestinventaris in te plannen!

 

Wie kan een asbestcontrole uitvoeren?

In België kan alleen een gecertificeerd asbestdeskundige een asbest controle uitvoeren. Deze professionals hebben de nodige opleiding en ervaring om asbest veilig te identificeren en te beheren.

Het team van Huispunt beschikt over alle vereiste certificaten en heeft een stevige ervaring in de bouwsector. We investeren continu in de aanwerving van asbestinspecteurs. Zo kunnen we je een uitmuntende, snelle service garanderen.

Een professionele aanpak en vakkennis staan bij Huispunt voorop. Al onze keurders hebben een intensieve opleiding genoten. Ze scholen zich ook voortdurend bij om hun kennis van de wettelijke aspecten up-to-date te houden.

 

Wat is het verschil tussen een asbestattest en asbestinventaris?

Een asbestattest is een document dat bevestigt dat een pand geen asbest bevat, terwijl een asbestinventaris een document is dat de aanwezigheid en de locatie van asbest in een pand aangeeft.

 

Wanneer is een asbestattest verplicht in België?

Volgens de Belgische wetgeving is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen die vóór 2001 zijn gebouwd.

 

Wie moet ik contacteren als ik denk dat ik asbest heb gevonden?

Als je denkt dat je asbest hebt gevonden, is het belangrijk om direct contact op te nemen met een gecertificeerd asbestdeskundige zoals Huispunt. Wij kunnen een grondige inspectie uitvoeren om te bevestigen of er asbest aanwezig is en welke stappen er vervolgens moeten worden ondernomen.

 

Huispunt: jouw aanspreekpunt voor asbestinventaris

Huispunt is een professionele organisatie die gespecialiseerd is in asbestinventarisatie en andere woninggerelateerde diensten in België: ook voor KEI-, EPC-attesten en erkende schattingen kan je bij ons terecht. We hebben een ruim team van gecertificeerde asbestdeskundigen in elke regio en kunnen je helpen bij de identificatie en het beheer van asbest in je pand.

Als je denkt dat je asbest in je huis hebt gevonden, aarzel dan niet om Huispunt te contacteren voor een grondige asbestcontrole!