06/02/2024

Aanvraag asbestattest: Huispunt legt uit

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen die voor 2001 gebouwd zijn. Waarschijnlijk blijf je echter nog met een paar dringende vragen zitten... Lees meer

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest geeft meer informatie over welke gebouwonderdelen asbest bevatten en in welke staat de asbesthoudende materialen zich bevinden. Bovendien krijg je aanbevelingen over hoe er kan worden omgegaan met eventueel aanwezig asbest: hoe je het op een veilige manier laat verwijderen zonder de gezondheid van werknemers, bewoners of bezoekers te schaden. Het attest wordt opgemaakt door OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, maar zij hebben data nodig van een gecertificeerde asbestdeskundige zoals Huispunt.

 

De asbestinventaris – een belangrijke stap

Om erachter te komen of asbestverdachte materialen asbest bevatten of niet heb je de hulp nodig van een asbestdeskundige. Deze zal een asbestinventaris opmaken. Een asbestinventaris bevat zowel een visuele inspectie als een meer diepgaand onderzoek.

 

Er worden stalen afgenomen door de deskundige, zodat ook het ingesloten asbest en het niet-waarneembare asbesthoudend materiaal opgespoord kan worden. Deze stalen worden naar een erkend labo gestuurd, waar wordt nagegaan of er zich asbest in bevindt. De asbestinventarisatie van een gebouw is dus een erg belangrijke stap.

 

Destructieve asbestinventaris of niet-destructieve asbestinventaris?

In het algemeen worden twee types van asbestinventarisatie onderscheiden: een destructieve asbestinventaris en een niet-destructieve asbestinventaris. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft het aanwezige asbest in een toegankelijke constructie. Het gaat hierbij hoofdzakelijk over asbest dat meteen een gevaar kan vormen voor de gezondheid, en dus niet over asbest dat zich op een plaats bevindt waar het geen kwaad kan doen.

 

Een destructieve asbestinventaris gebeurt daarentegen wanneer de eigenaar van het gebouw plannen heeft voor een renovatie. In dat geval moet ook het ingesloten asbest, bijvoorbeeld in isolatiemateriaal, gelokaliseerd worden alvorens men met de renovatie kan beginnen. Kleine beschadigingen zijn namelijk al voldoende om de gezondheid ernstig te schaden.

 

Asbestattest aanvragen: ons stappenplan

Over een asbestattest beschikken is erg belangrijk wanneer je gebouwen ouder dan bouwjaar 2001 wil verkopen. Heb je een asbestattest nodig? Dan moet je vertrouwen op een asbestdeskundige, zoals de experten van Huispunt. Hier leggen we alvast onze werkwijze even uit.

 

De voorbereiding

De allereerste stap moet eigenlijk door jou gezet worden. Jij begint door een opdrachtformulier te ondertekenen. Dit formulier bevat de precieze opdracht en hoe groot het project precies is. Daarna kunnen wij aan de slag gaan.

 

Daarna zorgen wij voor een vooronderzoek. We vragen aan jou om ons de relevante documenten te bezorgen over de staat en het gebruik van het gebouw: lastenboeken, bouwplannen etc. Aan de hand daarvan onderzoeken we of er asbest in het gebouw aanwezig zou kunnen zijn en bereiden we ons voor op het plaatsbezoek.

Het plaatsbezoek

Nu pas komt onze deskundige ter plaatse om onderzoek uit te voeren. Er worden stalen afgenomen om zeker te zijn dat er zich geen asbest in het gebouw bevindt. Het asbestattest wordt opgemaakt aan de hand van de gegevens die hier verzameld worden, dus het is een cruciale stap in het proces.

 

Analyse en opmaak attest

Daarna worden onze afgenomen stalen onderzocht in een erkend laboratorium. De data die hier geanalyseerd wordt kan samen met onze gegevens worden doorgegeven aan OVAM. Zij zullen aan de hand van deze informatie in hun centrale databank een attest opstellen. Dankzij Huispunt krijg je dit attest al binnen 5 werkdagen in handen!

 

Huispunt staat voor je klaar!

Huispunt staat bekend om haar fantastische B2B-service. Wij zorgen voor een full service pakket (AIA / EPC / KEI) aan een correcte prijs. Vraag je je af waar in Vlaanderen je ons kan vinden? Het antwoord is: overal! Ons team is zo groot dat we over heel Vlaanderen verspreid zijn. Hulp nodig met asbest? Huispunt is altijd in de buurt!

 

Ontdek onze andere diensten

Een geldig asbestattest bezorgen is niet het enige dat we doen. Wij bieden nog enkele andere diensten aan die interessant kunnen zijn.

Sinds 1995 is het voor elke werkgever verplicht om een asbestinventaris op te maken. Deze inventaris bevat de asbesthoudende materialen in het gebouw waarin jij mensen laat werken. Ook wordt er aangegeven hoe je het asbest op de juiste manier kan laten verwijderen.

Heb jij eerder drastische plannen met jouw gebouw, en sta je klaar om het te slopen? Dan is een goede asbestsloopopvolging nodig. Het is een goed idee om eerst te onderzoeken of er zich asbest in het gebouw bevindt alvorens je het laat slopen. Zo vermijd je dat asbest bij het sloopafval terechtkomt. Huispunt kan je begeleiden doorheen het proces.

 

Vraag jouw asbestattest aan bij Huispunt

Heb je een asbestattest nodig? Maak een afspraak bij Huispunt! Heb je nog vragen voor ons? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag.