17/08/2023

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

Heb je een asbestinventarisatie nodig? Doe een beroep op de gecertificeerde asbestdeskundigen van Huispunt! Wist je trouwens dat we in iedere regio van Vlaanderen actief zijn? Van ... Lees meer

Heb je een asbestinventarisatie nodig? Doe een beroep op de gecertificeerde asbestdeskundigen van Huispunt! Wist je trouwens dat we in iedere regio van Vlaanderen actief zijn? Van West-Vlaanderen tot Limburg: we kunnen iedere klant snel en professioneel van dienst zijn!

Wat is een asbestinventarisatie?

Asbestinventarisatie is een uitgebreid onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in gebouwen. Dit proces omvat niet alleen het identificeren van asbesthoudend materiaal, maar ook het beoordelen van de toestand ervan en de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Waarom is een asbestinventarisatie belangrijk?

Het is belangrijk om asbest te kunnen opsporen omdat langdurige blootstelling aan asbesthoudende materialen ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan aandoeningen zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Door het identificeren en veilig beheren van asbest kan de blootstelling aan niet-hechtgebonden asbesttoepassingen worden voorkomen en wordt de gezondheid van bewoners of medewerkers van het gebouw beschermd.

Wat zijn de risico’s van blootstelling aan asbest?

Blootstelling aan asbest kan ernstige, vaak fatale, longziekten veroorzaken. Het is vooral gevaarlijk omdat de symptomen zich vaak pas decennia na blootstelling manifesteren. Hoe langer en intensiever de blootstelling, hoe groter het risico op ziekte.

Wat zijn de meest voorkomende asbesthoudende materialen?

Asbest werd in het verleden in een breed scala aan bouwmaterialen gebruikt vanwege zijn vuurvaste en isolerende eigenschappen. Enkele van de meest voorkomende asbesthoudende toepassingen zijn dakshingles, vloertegels, isolatiematerialen, pijpisolatie, en sommige soorten pleisterwerk en verf. Om met zekerheid te zeggen of een materiaal asbest bevat of niet, moet je een asbestinventaris opstellen.

Is asbestinventarisatie verplicht in België?

Ja, asbestinventarisatie is wettelijk verplicht voor bepaalde gebouwen, voornamelijk werkplekken. Dit komt doordat werknemers potentieel blootgesteld kunnen worden aan asbestvezels. Het niet naleven van deze wetten kan leiden tot ernstige boetes en strafrechtelijke sancties.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is een officieel document dat bevestigt of een gebouw asbest bevat of niet. Het wordt verstrekt na een grondige asbestinventarisatie uitgevoerd door een erkende professional.

Het asbestattest bevat gedetailleerde informatie over de plaats, hoeveelheid en toestand van het asbesthoudende materiaal, evenals bijkomende maatregelen die genomen kunnen worden.

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van Vlaamse gebouwen ouder dan 22 jaar. Dit is volgens de Vlaamse regering nodig om de koper te informeren over eventuele asbestrisico’s. Let op, deze verplichting geldt enkel indien het gebouw in kwestie een toegankelijke constructie is.

Ook bij renovatie- of sloopwerken is een asbestattest vaak vereist om de veiligheid van de werknemers en de omgeving te waarborgen.

Hoe voer je een asbestinventarisatie uit?

Een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Huispunt beschikt over alle vereiste certificaten én de nodige expertise. Onze gecertificeerde asbestdeskundigen komen graag een visuele inspectie uitvoeren, materiaalmonsters nemen en deze laten analyseren in een laboratorium om de aanwezigheid van asbest te bevestigen.

Wie kan een asbestinventarisatie uitvoeren?

Alleen erkende asbestinventarisatiebedrijven zoals Huispunt mogen asbestinventarisaties uitvoeren in België. Zij hebben de nodige opleiding, ervaring en apparatuur om dit veilig en effectief te doen.

Wat moet je doen als je asbest vindt?

Als je asbestverdachte materialen in je gebouw vindt, moet je onmiddellijk actie ondernemen. Contacteer een erkende asbestverwijderaar om het aanwezige asbest veilig te verwijderen. Het is belangrijk om dit niet zelf te doen, omdat je jezelf en anderen in gevaar kan brengen.

Wie is verantwoordelijk voor de asbestinventarisatie?

De eigenaar van het gebouw is meestal verantwoordelijk voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie. Werkgevers zijn ook verplicht om een veilige werkomgeving te bieden en moeten daarom een asbestinventarisatie laten uitvoeren als er een risico bestaat op blootstelling aan asbest.

Hoe weet ik of er asbest in mijn woning of werkplek aanwezig is?

De enige manier om met zekerheid te weten of er asbest aanwezig is, is door een asbestinventarisatie uit te voeren. Voor gebouwen gebouwd vóór 2001, is de kans groter dat er asbest aanwezig is, aangezien het gebruik van asbest na dit jaar in België verboden is.

Neem contact op met Huispunt om een asbestinventarisatie uit te voeren als je vermoedt dat er asbest in je gebouw aanwezig kan zijn.

Doe een beroep op de gecertificeerde asbestdeskundigen van Huispunt!

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner voor asbestinventarisatie in België? Dan is Huispunt de keuze voor jou!

Bij Huispunt begrijpen we dat de gezondheid en veiligheid van je gezin of medewerkers jouw topprioriteit is. Daarom bieden we een grondige asbestinventarisatie aan om de aanwezigheid van asbest in jouw eigendom vast te stellen. Onze deskundige teamleden hebben de nieuwste technologieën en de nodige opleiding om een nauwkeurige en betrouwbare asbestinventarisatie uit te voeren.

Asbestinventarisatie nodig? Neem contact op met Huispunt!

Heb je een asbestinventarisatie nodig? Vraag een gratis offerte op maat aan of maak een afspraak met Huispunt!