17/08/2023

Erkende asbestverwijderaars: kiezen voor veiligheid en kwaliteit

Erkende asbestverwijderaars zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het veilig en volgens de wet verwijderen van asbesthoudende materialen. Het is essentieel om te kiezen voor e... Lees meer

Wat zijn erkende asbestverwijderaars?

Erkende asbestverwijderaars zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het veilig en volgens de wet verwijderen van asbesthoudende materialen. Het is essentieel om te kiezen voor een erkende asbestverwijderaar om de veiligheid en gezondheid van mensen te waarborgen tijdens het verwijderen van asbest.

De gevaren van asbest

Asbest is een verzamelnaam voor de groep minerale vezels die in het verleden veelvuldig gebruikt werd in bouwmaterialen vanwege zijn isolerende en brandwerende eigenschappen. Echter, aan het inademen van asbestvezels zijn ernstige gezondheidsrisico’s verbonden zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Daarom is het belangrijk om asbesthoudend materiaal op een veilige manier te laten verwijderen door erkende asbestverwijderaars.

Hechtgebonden asbest vs losgebonden asbest

Bij de asbestverwijdering of asbestsanering wordt er een onderscheid gemaakt tussen hechtgebonden asbest en losgebonden asbest. Ook wel vast asbest en los asbest genoemd. Het verschil tussen de twee zit in de stevigheid waarmee de vezels in een dragermateriaal verankerd zitten. Hechtgebonden asbest is dus zeer stevig. Als het materiaal in een goede staat verkeert, komen er nauwelijk vezels vrij en levert het dus weinig gevaar op voor de eigen gezondheid. Voorbeelden van vast asbest zijn golfplaten, eterniet wandplaten, bloembakken en alle soorten leidingen. Los asbest is gevoeliger voor beschadigingen en het laat makkelijker asbestvezels los. Hierdoor is het dus ook veel gevaarlijker om te verwijderen.

Lees hier meer over los asbest en vast asbest!

Veiligheid en gezondheid tijdens asbestverwijdering

Bij het verwijderen van asbest staan veiligheid en gezondheid voorop. Erkende asbestverwijderaars zijn verplicht om te werken volgens strikte veiligheidsvoorschriften om de blootstelling aan vezels tot een minimum te beperken. Als je asbest verwijdert, kan je niet voorzichtig genoeg zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Tijdens het verwijderen van asbest moeten medewerkers van een erkende asbestverwijderaar gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, een speciaal asbest masker en handschoenen. De beschermende kledij voorkomt dat zij asbestvezels inademen en dat de vezels op de huid terechtkomen. Voor zowel hechtgebonden asbest als losgebonden asbest is dit van belang.

De gevaarlijke zone afzetten

Het werkgebied waar asbest wordt verwijderd, moet volledig worden afgezet om te voorkomen dat vezels zich verspreiden naar andere delen van het gebouw of de omgeving. Erkende asbestverwijderaars zorgen voor een hermetisch afgesloten zone rond de materialen die asbest bevatten, waardoor de kans op verspreiding van asbestvezels tot een minimum wordt beperkt.

Afvoer en afvalverwerking

Het verwijderde asbesthoudende materiaal moet op een correcte manier worden afgevoerd en verwerkt. Asbestverwijderaars zorgen voor een zorgvuldige verpakking in speciale asbestbags en transporteren het asbestafval naar erkende stortplaatsen of verwerkingsbedrijven. Daarnaast moeten zij bijhouden waar al het afval terechtkomt om te garanderen dat het afval op de juiste manier wordt verwerkt.

Luchtmetingen en vrijgave

Na de asbestverwijdering moet er een erkend asbestlabo ingeschakeld worden om luchtmetingen uit te voeren en te controleren of alle vezels verwijderd zijn. Wanneer de metingen aantonen dat de hoeveelheid asbest onder de wettelijke norm ligt, werd de asbest correct verwijderd.

Erkende asbestverwijderaar inschakelen

Let bij het selecteren van een asbestverwijderaar op zaken als ervaring, certificering door de vlaamse overheid, transparantie en prijs en zorg voor een goede communicatie en duidelijke afspraken tussen alle partijen. Zo loopt jouw renovatie of ander project van een leien dakje!

Hoe kan Huispunt helpen?

Asbestsloopopvolging

Huispunt kan jou niet direct helpen met het vinden van een erkende asbestverwijderaar, maar jou een stap in de juiste richting helpen zetten. Bij asbestsloopopvolging, komen onze deskundigen een grondige inspectie uitvoeren van het pand. Tijdens deze inspectie wordt onderzocht of er sprake is van asbesthoudende materialen en in welke mate deze aanwezig zijn. Vervolgens wordt er een gedetailleerd sloopopvolgingsplan opgesteld. Naast een beschrijving van de asbesthoudende materialen, worden ook de saneringsmethoden om het asbest te verwijderen en de veiligheidsmaatregelen die genomen worden hierin besproken. Achteraf wordt ook de luchtkwaliteit getest zodat je kan weten of de asbest correct verwijderd is.

Asbest attest

Voor je een gebouw kan verkopen of kan beginnen met afbraakwerken is een geldig asbest attest verplicht. Dit attest geeft informatie over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in een gebouw. Huispunt bezorgt jou een attest binnen de 5 werkdagen.

Asbestinventarisatie

Huispunt is ook gespecialiseerd in asbestinventarisatie opstellen voor kleine en grote bedrijven. Het is belangrijk om te weten dat asbestinventarisatie verplicht is voor gebouwen die gebouwd zijn vóór 2001 waarin gewoond of gewerkt wordt. Hierbij komt een Huispunt-deskundige jouw gebouw grondig inspecteren op de aanwezigheid van asbest en een asbestinventaris maken van alle materialen die asbest bevatten.

Meer info? Neem contact op met Huispunt of maak direct een afspraak!